semsey andor

Semsey Andor (1833-1923)
A tudománypártoló földbirtokos

Semsey Andor 1833. december 22-én Kassán született. Szülővárosában, majd Mosonmagyaróváron folytatott tanulmányai után Sziléziában, Németországban és Hollandiában tett tanulmányutat. 1856-banb örökölte meg apja több, mint 20.000 hektáros, de jelentős adósággal terhelt balmazújvárosi birtokát, melyet 1966-ban bérbe adot, s bevételéből élete végéis a magyar kormányt támogatta. Érdeklődése elsősorban a természettudományokra, főként az ásványtanra irányult, 1882-ben a Magyar Tudományos Akadémia is tiszteletbeli tagjai közé választotta. Gyakorlatilag a teljes vagyonát a hazai tudományos élet támogatására fordította. Tudományos gyűjteményeket hozott létre, kutatásokhoz szükséges laboratóriumi eszközöket szerzett be, és ösztöndíjakat alapított, hogy a tehetséges tudósok európai színvonalon folytathassák kutatásaikat. A Nemzeti Múzeum Ásványtanának folyamatos gyarapításáért a tiszteletbeli főmúzeológus és a címzetes osztályvezető címet is megkapta, bár támogatásaiért soha nem várt hálát. Pesti otthonában puritán életet élt, birtokai jövedelmeit évről-évre a tudomány pártolására fordította. Semsey Andor a magyar tudomány legnagyobb jótevői közé tartozik, aki pusztán hazaszeretetből és kötelességtudatból "semmit nem várva, de minent odaadva" segítette a magyar tudományt, a kultúrát és az oktatást. 1923-ban 89 évesen Budapesten hunyt el, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.